Sla over

Privacy Policy

1) Bedrijfsgegevens
Broodjesservicevrouwenpolder vof is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Broodjesservicevrouwenpolder vof
Dorpsdijk 31
4354AB
info@broodjesservicevrouwenpolder.nl

2) Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
Broodjesservicevrouwenpolder vof verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om uw bestelling aan te kunnen nemen via: www.broodjesservicevrouwenpolder.nl
– Om uw bestelling te kunnen leveren op uw (bedrijfs)adres
– Om u, met uw goedkeuren, een nieuwsbrief te kunnen versturen

Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor gegevensverwerking voor het CBS.

3) Wie ontvangt uw persoonsgegevens
Broodjesservicevrouwenpolder vof , verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze producten en diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Na doorgifte van uw persoonsgegevens, middels bijvoorbeeld het plaatsen van een bestelling, zenden van een e-mail of het invullen van een contactformulier op deze website, geeft u ons toestemming, uw gegevens verder te verwerken.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Het rekeningnummer dat u gebruikt bij betaling via IDEAL op een van onze websites

4) Periode van opslag
We bewaren uw gegevens, zolang u klant bij ons bent. Als u in een periode van 1 jaar geen producten bij ons heeft afgenomen, worden uw gegevens automatisch gewist.

5) Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Broodjesservicevrouwenpolder vof . en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@broodjesservicevrouwenpolder.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.

6) Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens
Broodjesservicevrouwenpolder vof wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

7) Wettelijke of contractuele voorwaarde om overeenkomst te kunnen sluiten
Om uw bestelling te kunnen leveren, behoort het verstrekken van uw persoonsgegevens tot voorwaarde om uw bestelling in behandeling te kunnen nemen.

8) Derden
Uw gegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

9) Beveiliging van uw persoonsgegevens
Broodjesservicevrouwenpolder vof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn en/of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op met ons: info@broodjesservicevrouwenpolder.nl